ReGeNeRaCe SPECIÁL 2/2024

PŘIROZENÁ DETOXIKACE • Očista těla podle biologických hodin
Jak zajistit rovnováhu • Neviditelná spolupráce mezi tělem a duší
Tajemství životních cyklů •  Aby hormony nebláznily

Čas, který ukazují hodinky na ruce, případně displej chytrého zařízení, často ohýbáme podle diktátu pracovních, rodinných a dalších povinností. Běží v pravidelném rytmu, to ale neznamená, že je lidskému tělu a duši přirozený. Jsme natolik vytížení, mnozí až štvaní, že jsme zcela opomněli vnímat čas, kterým by se organismus řídil přirozeně, bez našich všelijak zdůvodňovaných vnějších zásahů. Tento „vnitřní čas“ bývá často označován jako biologické hodiny; týká se žen stejně jako mužů. 

Ignorování chodu vnitřních biologických hodin může mít na organismus zásadně negativní dopady. REGENERACE proto přichází se speciálním vydáním, které vás, vážené čtenářky a vážení čtenáři, do problematiky biologických hodin uvádí. A zároveň naznačuje, jak v souladu s nimi organismus detoxikovat a nastavit ho do přirozeného, tudíž zdravého módu. 

Biorytmy, i když se je kvůli tlaku doby mnohdy snažíme popřít, řídí život každého jednotlivce. Díky nim tělesné orgány a systémy spolupracují a vzájemně se podporují. Narušení tohoto vrozeného koloběhu se může významně projevit na zdraví, a dokonce i na délce života. 

Obnova či návrat k přírodou nastaveným vnitřním biorytmům je základním předpokladem pro udržení fyzického i duševního zdraví, celkové harmonie a životní pohody. Na následujících stránkách proto nabízíme řadu návodů a inspirací, jak se k vnímání a respektování přirozených biologických hodin znovu dopracovat, vrátit.

Přejeme vám příjemnou cestu časem. Vaše zdraví si takovou výpravu jistě zaslouží.
Vaše redakce

Obsah

TIKOT VNITŘNÍCH HODIN
Jak se jím správně řídit

Michal VALENTA
Zrušení dvojího času, Evropskou komisí původně naplánované na rok 2019, je stále odloženo na neurčito. Dokud nebude přijato konečné rozhodnutí, platí stávající systém, kdy lidé během roku přecházejí ze zimního času na letní a obráceně. Hodinové posuny tak budou i nadále negativně ovlivňovat vrozené biorytmy Evropanů a tím i jejich zdravotní stav a kondici.

PŘIROZENÉ CYKLY

Lenka SOBKOVÁ
Člověk, coby součást přírody, podléhá cykličnosti. Střídání jednotlivých fází s sebou nese přirozené změny ve fungování těla. A také nám pomáhá „seřídit vnitřní hodinky“. Tendence vzpírat se tomuto zákonu přírody možná přináší ekonomický efekt společnosti, ten ale bývá draze vykoupený následky na zdraví a zpětně i na ekonomice.

SPÁNEK
Jeho proměny a vliv na zdraví 

Lenka SOBKOVÁ
Spánek je jednou ze základních fyziologických potřeb člověka. Často ho ale vnímáme až příliš samozřejmě. Většinou do chvíle, kdy v noci nemůžeme usnout nebo se nám „spí špatně“. Podobně jako jiné cyklické pochody lidského těla je i spánek řízen prostřednictvím hormonů. 

RIZIKO NOČNÍCH SMĚN
Nebezpečí nepravidelnosti

Boris TICHANOVSKÝ
Vrozený biologický rytmus rozděluje všechna živá stvoření na denní a noční tvory. Lidský organismus je uzpůsoben k životu ve dne. Asi před dvěma sty lety se v určitých oblastech objevila nutnost, aby lidé pracovali v noci. Noční směna znamená poměrně velký zásah do normálního chodu života. 

PROČ TĚLO NA JAŘE BLÁZNÍ
O souvislostech mezi časem a hormony

Lenka SOBKOVÁ
S teplými paprsky jarního slunce odkládáme tlusté svetry, zkracujeme délku sukní a oblékáme lehká trička. Příchod tohoto ročního období každoročně provází i nespočet vtipů na téma „jde na nás jaro“. Jak spolu jaro a tělesné pochody souvisejí?

OSVÍCENÍ TMOU
Ozdravné účinky pobytu ve tmě

Michal ČERNÝ
Západní věda znovu objevuje to, co prastaré společnosti znaly již dávno: neuvěřitelné účinky pobytu v hluboké tmě na lidské zdraví. Pokusné osoby trávící týden v temnotě referují o zpomalení tepové frekvence, úbytku nadměrné hmotnosti či o takřka psychedelických vizích a jevu osvícení ve tmě. V čem může být černočerná tma pro člověka přínosná? 

ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK
Jak ho přizpůsobit biologickým hodinám

MUDr. David FREJ, Jiří KUCHAŘ
Nejen to, co jíte, ale také množství potravy a doba, kdy ji konzumujete, určují, zda přijaté jídlo organismus posílí, nebo ho naopak nevhodně zatíží a ubere mu energii, kterou musí vynaložit na trávení. I když tělo podporujete správnými živinami, nemusí to k podpoře zdraví stačit. Důležité je jíst správně. 

BIORYTMY A DOPLŇKY STRAVY
Správné užívání podle denních rytmů

Soňa HERMANOVÁ
Ukázalo se, že za poslední půlstoletí ztratily potraviny konvenčně pěstované ve vyčerpané půdě až polovinu živin. Kvalitní suplementy jsou tedy dobrý způsob, jak zpestřit stravu a doplnit, co v ní velmi pravděpodobně schází. Důležité však je užívat je správně. K tomuto účelu může posloužit podrobnější rozbor cirkadiánních rytmů. 

HOVORY O IMUNITĚ

MUDr. Josef JONÁŠ
Jen opadl zájem o COVID-19, už máme na scéně další mikroorganismy. Prognostici tvrdí, že jsme ještě s aférou covid neskončili. Velkým světovým ředitelům se zalíbilo, jak snadno se v lidech vybudí nebezpečná emoce – strach. Novináři jsou rádi ve středu zájmu. Zdraví a smrt se k tomu hodí nejlépe. 

DIGITÁLNÍ DETOX
Vliv novodobých jedů na vnitřní čas

Soňa HERMANOVÁ
Novodobým toxinům čelí lidstvo v bezprecedentní míře posledních dvacet až třicet let. Lidská genetika není na tento typ toxinů evolučně adaptovaná, o to závažnější mají dopad na naši fyziologii. Dalším zrádným faktorem je, že jsou to toxiny nesnadno viditelné a vnímatelné.

POZITIVNÍ VYUŽITÍ STRESU
Každá zátěž nemusí být špatná

Vlastimil HELA
Žijeme ve světě plném změn a nejistot, jejichž průvodními jevy jsou přibývající obavy, strach, úzkosti a deprese. Logika velí vyhnout se nebezpečí, utéct před stresujícími situacemi. Taková strategie je v praxi používaná, existuje však ještě jiná, dokonce lepší možnost. 

OČISTNÉ A OSVOBOZUJÍCÍ ÚČINKY HUDBY 

Ing. Josef SCHRÖTTER
Ve starých čínských spisech se uvádí, že hudba odráží principy harmonie vesmíru. Energie čchi, která nás posiluje, je v tomto případě závislá na vztazích mezi emocemi a zvuky. V současnosti je množství zvuků a jejich intenzita někdy až nesnesitelná nebo ubíjející. Lidský organismus musí být velmi odolný, aby tento nápor zvládl. 

HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA
Jak ji udržovat s pomocí bylin

Jarmila PODHORNÁ
S potížemi gynekologického původu se v současné době potýká valná většina žen. Ženy, jako nositelky života, musejí v životě projít několika fázemi tělesných změn, které je připravují na jejich mateřskou úlohu. Tyto změny se však neobejdou bez stavů nerovnováhy organismu. Mezi nejčastější gynekologické problémy patří poruchy pravidelného měsíčního cyklu, cysty, myomy, endometrióza či sterilita.

Pokračováním užité této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Použití cookies na této stránce je nastaveno ma "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení-

Zavřít