ReGeNeRaCe duben 2021

DAGMAR KLUDSKÁ • Tajemství karet může porozumět každý
Burcující poselství ŠAMANŮ • Jak se z epidemie probudit do nového vědomí
Milý Jaroslave! • Gratulace k šedesátinám herce Jaroslava Duška
„Lajk“ jako droga • O digitální demenci s neurologem Martinem Stránským

Po roce, který tak významně změnil naše životy, se na stránkách REGENERACE pokoušíme bilancovat. Analýzy prvního roku koronavirové éry vycházející z takzvaně západních zvyklostí, jež nemoc chápou pouze na materiální úrovni, ponecháme jiným médiím. Naši autoři pátrali po zdůvodněních, kterými si „epidemický“ stav světa vysvětlují lidé úzce svázaní s přírodou v její nejpřirozenější podobě.

Například šamani ze Srdce světa – což je nejen poetické, ale v tomto případě i velmi symbolické pojmenování oblasti v Jižní Americe – nám vzkazují, že parazit napadající naše těla čerpá energii v našich sobeckým balastem zaneřáděných srdcích. Nemusíme zrovna přejímat šamanskou rétoriku a oslovovat každý kámen nebo brouka „bratře“, ale budeme‐li k sobě opravdu upřímní, jistě za jejich prostými, přesto obrazivými podobenstvími kus pravdy a vnitřní logiky nalezneme.

Nezůstali jsme jen v Jižní Americe, jak na dalších stránkách uvidíte. A zaměřili jsme se pochopitelně i na praktické návody, recepty a tipy z oblasti přirozené prevence a léčby nemoci COVID‐19. Konkrétní šamani, léčitelé či odborníci na alternativní medicínu z nejrůznějších částí světa je speciálně pro toto vydání sestavili v souladu se svým osobním vnímáním koronavirové epidemie. Kéž vás jejich rady posílí a jsou vám ku prospěchu.

Ale aby nevznikl falešný dojem ohledně duchovního rozměru našeho civilizačního okruhu! Mnoho moudrého a pro život (nejen během epidemie) nepostradatelného samozřejmě nabízí i on. O vzájemném vztahu ducha a těla výmluvně vypovídá hluboké poselství Velikonoc; zejména tajemství Velkého pátku a sobotní Velké noci. Můžeme chápat jako velkou inspiraci, že právě těmito svátky druhý rok života s koronavirem začíná.

Milé čtenářky, vážení čtenáři
přeji vám jaro plné vnitřního světla.

MILOŠ KOZUMPLÍK
šéfredaktor

Z obsahu

Proč hormony na jaře blázní

Odkládáme tlusté svetry, zkracujeme délku sukní a oblékáme lehká trička. Teplé paprsky jarního slunce každoročně provází i nespočet vtipů na téma „jde na nás jaro“. Skutečně spolu jaro a hormony souvisejí? Jak? Vysvětluje magistra farmacie Lenka SOBKOVÁ.

Parazit v Srdci světa

V pohoří Sierra Nevada na severu Kolumbie žije prastarý národ indiánů Kogi a jejich „vyvolení“ – šamani zvaní mamos. V reakci na epidemii nemoci COVID‐19 poslali do světa burcující poselství. Jejich obrazivé sdělení interpretuje Eva CÉSAROVÁ.

Kniha osudu Srdcové dámy

Slavná kartářka Dagmar KLUDSKÁ vypráví o více než třicetileté praxi, během níž jsou odtajňování minulosti, rozebírání současnosti a nahlížení do budoucnosti oficiálně jejím povoláním. Hovoří také o své nové knize Výklad z karet podle Dagmar Kludské, v níž mimo jiné popisuje, jak porozumět poselství karet. Naučit se to může každý, tvrdí autorce rozhovoru Marcele JURČÍKOVÉ.

Jasno v hodnotách

Víc než kdy jindy je v centru pozornosti školní výuka. Mentální kouč Vlastimil HELA se zamýšlí, zda vzdělání přiznáváme hodnotu, kterou v něm viděl Jan Amos Komenský, anebo se po odeznění pandemie dostane na periferii zájmu.

Poklad ve skořápce

Jeden z tradičních symbolů Velikonoc jako pravidelná položka v jídelníčku. Vejce a jeho nutriční obsah analytickým okem Markéty KUNZOVÉ.

Světlé tóny tmy

Západní věda znovu objevuje neuvěřitelné účinky pobytu v hluboké tmě na lidské zdraví. O zpomalení tepové frekvence, úbytku nadměrné hmotnosti či o takřka psychedelických vizích a jevu „osvícení ve tmě“ píše reportér Michal ČERNÝ.

Jaroslav Dušek slaví „60“

V neděli v den čarodějnic přicházejí na svět čarodějná nedělňátka. 30. dubna 1961 mezi nimi byl i Jaroslav Dušek. Gratulace a přání jeho přátel.

Zhoubný „lajk“

Po více než roce, kdy kvůli epidemii podstatnou část pracovní i soukromé komunikace uskutečňujeme on‐line, dostává celospolečenské riziko takzvané digitální demence zcela nový rozměr. Neurolog Martin STRÁNSKÝ v rozhovoru s Martinou KOCIÁNOVOU osvětluje začarovaný kruh internetové závislosti a v souvislosti s přehnanými aktivitami na sociálních sítích mluví o neuroevoluční destabilizaci a stupidifikaci populace.