Roku 2018 vládne kultivující Venuše

Astrologickým vládcem roku 2018 je Venuše, která symbolizuje lásku, krásu, harmonii, umění a hodnoty a je také spojena s radostí a s pocitem hojnosti a naplněnosti života.

Uran vstoupí 15. května 2018 do znamení Býka, kde je vládcem rovněž Venuše. To přinese mnoho změn v oblasti hodnot a životních priorit. Budeme se potřebovat více navrátit k přirozenosti a rovnováze, věnovat péči vztahům, ale také tělům. Důrazněji pocítíme, jestli jsme ve vztazích spokojení. Pokud ne, přijde větší potřeba vztah zharmonizovat, a pokud to nepůjde, raději z něj odejdeme. Zároveň se na základě přehodnocení dosavadních postojů k lásce a vztahům budou navazovat nové vztahy, na nových hodnotových základech.

 

Moudře hospodařit je třeba s penězi i zdroji

Tělo nás povede, abychom si více uvědomovali, co jíme a jestli nám to prospívá. Strava projde větší proměnou a jako nejpřirozenější se budou jevit vegetariánství a veganství. Samo tělo nás bude k tomuto životnímu stylu důrazně nabádat.

Změnou projdeme i ve vztahu k penězům, majetku a hojnosti, každý podle svého stávajícího nastavení. Kdo penězi pohrdá či má pocit, že si nezaslouží dostatek, bude veden k přehodnocení a uznání důležitosti financí a majetku. Žít v hojnosti není nic špatného ani nemožného. Pokud ale někdo lpí na majetku a peníze jsou středobodem jeho života, okolnosti ho přivedou k uvědomění, že nemají takovou důležitost a moc, jak si dosud myslel.

Během sedmi let, kdy bude Uran procházet Býkem, nás čekají změny náhledu na to, jak používat veškeré zdroje – moudře a hospodárně. Právě rok 2018 bude rozhodující, jak se k této proměně postavíme. Téma týkající se financí a majetku bude proto velmi proměnlivé, abychom se naučili udržet si pocit bezpečí pouze ve svém srdci bez lpění na vnějších „jistotách“. Je důležité, jestli vše, co děláme, děláme z lásky, nebo kvůli zisku.

 

Důležitá je rovnováha

To zároveň znamená, že potřebujeme být opatrní na pokušení, smyslnost a poživačnost. Venuše v negativní polaritě má sklon k přehnanému užívání si sladkostí života, zábavy, rozkoše a marnotratnosti. Krásně to i vyjadřuje tarotová karta pro tento rok. Rok 2018 je pod vládou karty XI – Síla a chtíč. Zobrazuje nahou ženu, která symbolizuje sebepřijetí v prožívání. Přijetí sebe sama ve své přirozenosti, takový, jaký jsem, vědomý si i svých slabých stránek. Žena sedí na lvu, který je symbolem tvořivé síly a nabádá nás řídit svou tvořivost, kreativitu a mít vědomou vládu nad svou přirozeností, kde je ale i pokušení. Vystříhejme se tedy pýchy, nadřazenosti a samolibosti.

Poslední číslo letopočtu je 18. Podle kabaly je to číslo Boha. Dle jiných pohledů jde o celistvost, ke které můžeme dojít pouze přes přijetí svého stínu. Tarotová symbolika XVIII – Luna, princip volby: rozhodnutí mezi cestou vnitřní opravdovosti a bezpečnou, všemi očekávanou cestou. Jde zde o princip: „práce, která má být dokonána“. Během tohoto roku budeme nekompromisní vůči všem iluzím, klamu i sebeklamu, kterým jsme podléhali. Během roku spadnou masky.

Postavení Saturna v Kozorohu je známkou zralosti, dospívání na té nejhlubší rovině. Schopnost přijímání zodpovědnosti za své volby, rozhodnutí a činy. Budeme procházet zráním na všech rovinách – mentální, emoční, duchovní i hmotné. Všechny čtyři roviny by měly být v naprosté rovnováze. Představte si židli, každá noha představuje jednu oblast. Pokud je jedna jinak dlouhá, tedy přeceňujeme či odmítáme některou oblast, sedíme na velmi vrtkavé židli. Dokud nevyrovnáme tyto čtyři roviny do rovnováhy, bude náš život velmi nestabilní a labilní. Naše mysl, city, víra a hmota (tělo, peníze) musejí mít stejnou důležitost.

Přeji vám láskou požehnaný rok 2018.

Připravila: astroložka Petra Nel Smolová

Foto: Pixabay

Pokračováním užité této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Použití cookies na této stránce je nastaveno ma "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení-

Zavřít