PLATBA PŘEDEM! Upozorňujeme VŠECHNY inzerenty, že inzeráty, které nebudou v příslušném termínu splatnosti (viz potvrzovací mail) zaplaceny na příslušný účet (případně nebudou identifikovatelné jako zaplacené), nebudou zařazeny do tisku.

Váš mail:
Číslo: * Číslo, do kterého chcete inzerát vložit. Není-li číslo v seznamu, je už inzerce tohoto čísla uzavřena.
Rubrika:
Inzerát v rámečku?
Text:
Počet znaků:0
Počet řádků:0
Cena bez DPH: 0
Cena celkem:0

Doklad bude vystaven na následující údaje:
Firma:
Jméno:
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax: