PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Vystudovala obor psychologie na Univerzitě Karlově, během studia absolvovala pětiletý individuální psychoterapeutický výcvik ve Výzkumném ústavu penologickém v Praze u doc. MUDr, Doležala, DrSc., a na podzim v polském revolučním roce 1980 působila v rámci aspirantury dva měsíce na Varšavské univerzitě. V druhé polovině 80. let vycestovala do USA, kde se jí podařilo mimo jiné strávit několik týdnů studia v Esalenu, kalifornské kolébce světové humanistické a transpersonální psychologie. Jejím učitelem byl mimo jiné Stanislav Grof. Hlavním učitelem, který nejsilněji ovlivnil její psychoterapeutický přístup, byl ovšem přímý žák C. G. Junga, americký psychiatr John Weir Perry. Iniciovala vznik výcviku v holotropním dýchání v Česku, v letech 1990 až 1997 vysílala v Českém rozhlase meditativní pořad Prameny poznání. Psala scénáře a ve své čajovně v Praze realizovala čtené divadlo s předními herci, hlavně s Janem Potměšilem, který s ní osm let spolupracoval také jako koterapeut. V roce 2002 otevřela v Rynarticích v Českém Švýcarsku centrum pro skupinovou práci, od roku 2007 tu trvale žije. Řadu let pravidelně přispívá do časopisu REGENERACE na důležitá témata (partnerské vztahy, duchovní očista, střídavá péče, stres). Hlavním zaměřením Patricie Anzari je hluboká práce s osobním příběhem klienta, rozvinula zcela originální metodu emočně spontánní partnerské spolupráce klienta s terapeutem, dotýkající se všech rozměrů lidského příběhu. Pojmenovala ji aktivní egolýza.

Kontakt: www.patricieanzari.cz