Nová rubrika Ivety Havlové ZRALÁ KOMUNIKACE

Terapeutka Iveta Havlová ve své nové rubrice Zralá komunikace pracuje s dynamickou stavovou mřížkou, kterou sama vymyslela. Ta zachycuje naše nálady, emoční stavy, tělesné pocity a myšlenky, zkrátka, co se děje v našem každodenním jednání s druhými.

Většinou nemáme tušení, co se mezi námi a druhým člověkem děje doopravdy. Když se hádáme, litujeme, trucujeme, máme tichou domácnost, ve hře je mnoho sil, tlaků, protitlaků, vzorců chování. Mřížka by měla vše zjednodušit: „Aha, ano, tady na poli A3 právě teď jsem, tohle se ve
skutečnosti děje a potřebuji udělat nebo říct to a to.“  Díky ní můžete určit, na kterém poli
„šachovnice“ obvykle prožíváte reakci na určitou situaci a jak se vše vyvíjí v čase.

Když mě někdo kritizuje, můžu například nejdřív prožít autopilotní reakci studu a zamrznutí v toužícím pásmu. Tedy uvědomuji si, že toužím, aby mě druhý vnímal dobře, a cítím se nemotorně,
v hlavě mám chaos nebo skoro prázdno (znaky zamrznutí), stydím se… Po odeznění prvního šoku se mi ale znovu zvýší úroveň energie a já můžu popojít do vyšší energetické úrovně, například
smutku, který je už v pasáži „Útěku“. Tedy už zvažuji a smutním, proč to takhle vždy musí dopadnout, už jsem živější. Energie se znovu zvýší a „šup!“, už jsem v hněvu a tedy v „Útoku“: Ty za to můžeš!

Podrobnější popis najdete v zářijové Regeneraci. Cílem terapeutky je do rubriky sepsat návod na uzdravení pro každou oblast Mřížky, aby měl každý možnost pomoci si sám ve spleti vztahů.